Ďurka

Poslanie značky ĎURKA®

Poslaním ĎURKA® je prinášať našim klientom konkurenčnú výhodu a vysokú pridanú hodnotu prostredníctvom trendových strihových riešení, špičkového vypracovania a celkového spracovania, v dohodnutom termíne, kvalite a rozpočte.

Ponuka služieb

Poskytujeme komplexné služby a riešenia pri profesionálnom ošacovaní. Zaisťujeme tiež kompletné dodávky od zistenia veľkosti až po dodávku objednávky s presným označením konkrétnej osoby, jej veľkosti, miesta pracoviska a iných údajov, v závislosti na dohode.

Našim klientom taktiež ponúkame konzultačno-poradenské služby pri stanovení prvotných požiadaviek pre realizáciu objednávky.

Prečo využiť služby ĎURKA®

Naše dlhoročné skúsenosti a znalosti nám umožňujú dodať klientovi predmetný tovar a služby rýchlo a bezproblémovo.

Úspešne realizujeme aj projekty pre stredné a veľké spoločnosti. Ročne navrhneme desiatky nových modelov s obrovským dôrazom na kvalitu, a teda schopnosťou výrobkov byť použitými.

Veľmi úzko a systematicky, ale zároveň striktne a nezávisle spolupracujeme so silnými partnermi, vďaka čomu máme prístup k najnovším trendom a technológiám v odevnom priemysle.

Vďaka systémovému prístupu (efektivita, imidž, kvalita) ponúkame výrobky a služby vysokej kvality, vynikajúcej celkovej prezentácie a výnimočného pomeru kvality k cene.

Formy dodávky

Výrobky a služby značky ĎURKA® presne zodpovedajú požiadavkám klientov. Podľa predlohy klienta vyhotovíme firemné logo, ktoré aplikujeme na výrobky presne podľa zadania klienta.

Realizácia a dodávka prebieha podľa vopred dohodnutého harmonogramu jednou z dvoch foriem:

  • Dodanie na „kľúč“ – po podpísaní objednávky a zmluvy sa uskutoční meranie klientov, dodanie objednávky, skúšanie dodaného tovaru a odovzdanie, v dohodnutom termíne.
  • Dodanie na základe poskytnutých veľkostí – zrealizuje objednávku na základe veľkostí (alebo nameraných hodnôt) poskytnutých klientom, v dohodnutom termíne a s označením jednotlivých kusov dodávky podľa špecifikácie klienta.